MUFPT.CO

Được Thành Lập Từ 2007

Alpha Test: 13h00 ngày 20/12/2023 - Open Beta: 13h00 ngày 22/12/2023

Thông tin Máy chủ

 • Exp: 50x (Non PK Exp: 30x)
 • Exp Master : 10x Max 200 Level
 • Tỉ lệ Drop: 10%
 • Phiên bản: Season 4.5 Classic
 • Giới hạn Reset: 2 Lần/1Ngày
 • Ngày Đầu Open: 5 Lần/1Ngày
 • Reset Ingame về lại Lorencia
 • Lên Level sẽ tăng 5 Point/Level
 • MG,DL,SUM được tạo ở 10 Level
 • Tạo NV Mới: 1 Reset / 1000 Point / 2.000.000 Zen
 • Tặng Bùa Exp + Gấu Panda (3 ngày)
 • Tạo Guild: Cần 10 Level
 • Tạo Party: Full 10 người /setpass
 • Giới hạn Online: 2 Account/1 Máy
  Tối đa 4 Acc/IP
 • Antihack: Chống Hack 99,9%
 • Alpha Test: 13h00 ngày 20/12/2023
 • Open Beta: 13h00 ngày 22/12/2023

Tính Năng Game

# Tính Năng
1 Lệnh Reset : /reset và /resetvip
2 Lệnh tẩy điểm : /freepoint
3 Lệnh tẩy PK : /pkclear - 2m Zen/1 mạng
4 (Phím Z) để mở Auto Train | (Phím Home) để chạy Auto
5 Hệ thông tinh chỉnh trong Game (Phím O)
6 Hệ thống Ngân hàng Ngọc cực tiện dụng (Phím J)
7 Bảng thời gian sự kiện Ingame (Phím H)
8 Hệ thống Camera tiện lợi (Phím F10)

Thông Tin Sub

Sub 1
Trade
2
Non PK
3
PK
4
Event Boss
5
Event
1 Acc
Quái Vật Không
Giao Dịch Không Không Không Không
Hòm Đồ Không
PK (PvP) Không
Shop Cá Nhân Không Không Không Không
Chao Golbin Không Không Không Không
Tạo Nhóm Không

Lộ Trình Phát Triển

Thời Gian Mở Sự Kiện Boss Địa Điểm
Mở Sau Open 3 Ngày Siêu Boss Golden Dungeon 3 - Sub 4
Mở Sau Open 5 Ngày Boss Quỷ Vương Aida - Sub 4
Mở Sau Open 7 Ngày Boss Nhện Selupan Raklion 2 - Sub 4
Mở Sau Open 10 Ngày Boss Medusa Atlans - Sub 4
Mở Sau Open 15 Ngày Boss Blagass Crywoft - Sub 4
Mở Sau Open 20 Ngày Boss Kundun Kalima 7 - Sub 4


Thời Gian Mở Tính Năng Địa Điểm
Mở Khi Open Linh Hồn Thú Nuôi Kanturu 2-3
Mở Khi Open Drop Vũ Khí Rồng thường Icarus Sub 2-3
Mở Sau Open 7 Ngày Nâng Cấp Item lên cấp 7 Noria - Sub 1
Mở Sau Open 10 Ngày Drop Hoa Mai Đỏ Icarus Sub 2-3
Mở Sau Open 10 Ngày Đổi Hoa Mai Đỏ lấy Lông Vũ-HHHT Noria - Sub 1
Mở Sau Open 15 Ngày Cộng Hưởng Item lên 2 Option Lorencia - Sub 1
Mở Sau Open 20 Ngày Nâng Cấp Vũ Khí Rồng Noria - Sub 1
Mở Sau Open 30 Ngày Nâng Cấp Wing 2.5 Noria - Sub 1
Mở Sau Open 40 Ngày Drop nguyên liệu xoay Sói Tinh Crywoft - Sub 2-3
Mở Sau Open 50 Ngày Cộng Hưởng Item lên 3 Option Lorencia - Sub 1
Mở Sau Open 60 Ngày Nâng Cấp Item lên 380 Noria - Sub 1
Mở Sau Open 90 Ngày Nâng Cấp Wing 3 Noria - Sub 1

Thông Tin Cần Biết

Tính Năng / Item Cách Nhận Sub / Thông Tin
Đổi Lông Vũ
Huy Hiệu Hoàng Tộc
Cách Thu Thập:
30 Hoa Mai Đỏ = 1 LV/HHHT
Sub 1
Linh Hồn Chiến Mã
Quạ Tinh
Cách Thu Thập:
Kanturu 2,3
Sub 2,3
Đá Nguyên Thủy Cách Thu Thập:
Kanturu 2,3
Sub 2,3
Train Drop Ngọc Cách Thu Thập:
Tarkan trở lên
Sub 2,3
Đồ Thần Cách Thu Thập:
Boss Kundun và Hỗn Nguyên Lâu
Sub 2,3,4
Đồ Hoàn Hảo Cách Thu Thập:
Train và Săn Boss Hoàng Kim Nhận Box Kundun
Sub 2,3

Alpha Test: 13h00 ngày 20/12/2023 - Open Beta: 13h00 ngày 22/12/2023

Hệ Thống Sự Kiện Trong Game

Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Blood Castle Sub 2,3 2:30 | 8:30 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 | PK : 350 Quái nhận 1 Ngọc
Sub 2: NonPK : 500 Quái nhận 1 Ngọc
Chuyến Blood Sub-3 21:30 sẽ có thêm Boss
Drop 10 Box Ngọc
Devil Square Sub 2,3 2:00 | 8:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 23:00 | PK : 350 Quái nhận 1 Ngọc
Sub 2: NonPK : 500 Quái nhận 1 Ngọc
Devil Sub-3 sẽ có thêm Boss
Drop 10 Box Ngọc
Chaos Castle Sub 2,3 7:00 | 9:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 Tiêu Diệt 20 Quái
nhận 1 Bless hoặc Soul
Win CC7 nhận ngẫu nhiên 3 ngọc Bless hoặc Soul
Chaos Castle VIP Sub 5 13:10 | 20:10 Tiêu Diệt 5 Quái
nhận 1 Bless hoặc Soul
Win CC7 nhận 100% đồ Thần
Rồng Đỏ Sub 2-3 3:30 | 7:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 Tiêu Diệt nhận 3 Bless hoặc Soul Lorencia | Noria
Boss Vàng Hoàng Kim
Điểm PCPoint 1-5
Sub 2-3 0:45 | 3:45 | 6:45 | 9:45
15:45 | 18:45 | 22:45
Tiêu Diệt nhận Box Kundun 1-2-3-4-5 Lorencia,Noria,Devias,Atlan
Tarkan,Aida,Kanturu4,Raklion
Siêu Boss Hoàng Kim
Điểm PCPoint 1-10
Sub 4 13:35 | 20:35 Tiêu Diệt nhận Box Kundun 1-2-3-4-5 Lorencia,Noria,Devias,Atlan
Tarkan,Aida,Kanturu4,Raklion
Event Săn Ngọc Sub 5 12:50 | 19:50 Tiêu Diệt Thỏ Vàng | Rồng Vàng Con
nhận Ngọc
Stadium NonPK - Atlans có PK
Event PK Team Sub 5 13:20 Tiêu Diệt đối thủ team khác Team Win nhận 3 Ngọc
Team Lose nhận 1 Ngọc
Event PK Loạn Chiến Sub 5 20:20 Tiêu Diệt đối thủ ngẫu nhiên
nhận Ngọc
Top 1-10 được thêm Box Ngọc - Lorencia
Boss Medusa
Điểm PCPoint 50
Sub 4 9:10 | 21:00 Tiêu Diệt nhận Box Item Cấp 7 Atlans
Boss Quỷ Vương
Điểm PCPoint 30
Sub 4 11:10 | 21:15 Tiêu Diệt nhận Box Item Cấp 7 Aida
Boss Blagass
Điểm PCPoint 70
Sub 4 15:10 | 22:10 Tiêu Diệt nhận Box Item Cấp 7 Crywoft
Boss Nhện Selupan
Điểm PCPoint 40
Sub 4 19:10 | 22:30 Tiêu Diệt nhận Box Item Cấp 7 Raklion 2
Boss Kundun
Điểm PCPoint 100
Sub 4 21:50 Tiêu Diệt nhận Đồ Thần Kalika 7